phone +903323240343

email bilgi@birgelecekakademi.com

KVKK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
KVKK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

KVKK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI, Bir Gelecek Akademi tarafından sizlere sunulmaktadır.

Türkiye'nin referansları, almış olduğu onaylar, akreditasyon ve denetim sistemleri ile en büyük ve kapsamlı KVKK Tam Uyumluluk Danışmanlığı şirketi olan KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı tarafından hazırlanan ve "GELİR GARANTİLİ" KVKK Denetim Personeli Sertifika Programı, KVKK İç Denetim Personeli Sertifika Programı ve KVKK Tam Uyumluluk Danışmanı Sertifika programlarına giriş vizesi veren bu sertifika ile;

Kendinize iyi bir kariyer fırsatı oluşturacak,

"Gelir Garantili" kurslarımıza katılım hakkı kazanmış olacak,

E Devlet'ten de sorgulanabilen ve gerçek bir uzmanlık ispatı elde edeceğiniz Üniversite Onaylı KVKK Temel Eğitimi Sertifikası'na sahip olacaksınız.

Neden Katılmalıyım? başa dön

Katılım için tavsiye olunan meslek ve öğrenci grupları:

1- Hukuk Fakültesi Öğrencileri

2- Bilgisayar Mühendisliği ve Bilgisayar Teknikerliği Öğrencileri

3- Avukatlar

4- Bilgisayar Mühendisleri

5- Bilişim Uzmanları

6- İnsan Kaynakları Uzmanları

7- Kendini kişisel verilerin korunması ve uygulamaları alanında geliştirmek isteyen tüm ilgililer

 

KVKK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ile "GELİR GARANTİLİ" mesleki kurslara dahil olma hakkını elde edecek ve kendiniz için en güncel ve gelecekte en önemli uzmanlık alanlarından biri olarak kişisel veri ve korunması alanında kariyer fırsatına sahip olacaksınız.

Program İçeriği başa dön

SERTİFİKA PROGRAMI - KONULAR

1- Kişisel Verilerin Korunması Hukuku ve Tarihsel Gelişimi

    1.1- Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Neden İhtiyaç Duyulmuştur

    1.2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tarihsel Gelişimi

2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Amacı, Kanun'un Kapsamı ve Kanun Kapsamında Dahil Olmayan Kişiler

    2.1- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Amacı

    2.2- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun Kapsamındaki Kişiler

    2.3- Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Durumlar

3- Kanun'daki Tanımlar

    3.1- Kişisel Veri

    3.2- Özel Nitelikli Kişisel Veri

    3.3- İlgili Kişi

    3.4- Kişisel Verilerin İşlenmesi

    3.5- Veri Kayıt Sistemi

    3.6- Veri Sorumlusu

    3.7- Veri İşleyen

4- Açık Rıza

    4.1- Açık Rızanın Tanımı

    4.2- Açık Rızanın Şekli

    4.3- Açık Rızanın Geri Alınması

5- Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

    5.1- Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

    5.2- Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

    5.3- Belirli Açıkve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

    5.4- İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

    5.5- İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

6- Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

    6.1- Kişisel Verilerin İşlenme Şarları

           6.1.1- İlgili Kişinin Açık Rızasının Varlığı

            6.1.2- Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

            6.1.3- Fiili İmkansızlık Hali

            6.1.4- Sözleşmenin Kurulması ve İfası için Gerekli Olması

            6.1.5- Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi için Zorunlu Olması

            6.1.6- Kişisel Verilerin İlgili Kişiler Tarafından Alenileştirilmiş Olması

            6.1.7- Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması İçin Zorunlu Olması

            6.1.8- Veri İşlemenin İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Zorunlu Olması

    6.2- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

7- Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

            7.1- Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar

            7.2- Kişisel Verilerin İlgili Kişiden Elde Edilmemesi Halinde Aydınlatma Yükümlülüğü

            7.3- Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmemenin Yaptırımı

8- Kişisel Verilerin Aktarılması

            8.1- Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması

            8.2- Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

            8.2.1- Yeterli Koruma Bulunan Ülkelerin Belirlenmesinde ve Kurul Tarafından Yurt Dışına Verilecek İzinlerde Dikkate Alınacak Hususlar

9- Veri Sorumlusunun Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri

            9.1- Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi

            9.2- İdari Tedbirler

                9.2.1- Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Proseslerinin Belirlenmesi

                9.2.2- Kişisel Veri İhlali Eylem Planının Belirlenmesi

                9.2.3- Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Kanuna Uygun Gerçekleştirilmesi

                9.2.4- Kişisel Verilerin Mümkün Olduğunca Azaltılması

                9.2.5- Çalışanlara Yönelik Farkındalık Eğitimi

                9.2.6- Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması

                9.2.7- Sözleşmeler, Gizlilik Taahhütnameleri, Çalışanlara Yönelik Disiplin Yönetmeliği

                9.2.8- Kurulul İçi Periyodik/Rastgele Denetimler

                9.2.9- Kişisel Veri İçeren Fiziki Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

                9.2.10- Fiziki Ortamda Tutulan Kişisel Verilerin İmhası

            9.3- Teknik Tedbirler

                9.3.1- Siber Güvenliğin Temini ve Sürekli İyileştirilmesi

                9.3.2- Güvenlik Duvarı

                9.3.3- Sistem Güvenliği Açısından Sızma Testi

                9.3.4- Yazılım Güncellemeleri

                9.3.5- Antivirüs Programları

                9.3.6- Bağlantıların SSL ile Güvence Altına Alınması

                9.3.7- Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

                9.3.8- Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

                9.3.9- Yedekleme

                9.3.10- Yetkilendirme, Şifreleme

                9.3.11- Elektronik Ortamda Tutulan Kişisel Verilerin İmhası

10- Kişisel Verilerin İmhası

            10.1- Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

                10.1.1.- Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yöntemleri

                10.1.2- Kişisel Verilerin Yok Edilmesi ve Yöntemleri

                10.2- Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

                10.2.1- Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

                10.2.2- Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri

                10.2.3- İstatistiksek Yöntemleri

            10.3- Kişisel Verilerin İmha Süreleri

                10.3.1- Kişisel Verileri Resen Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme Süreleri

                10.3.2- Kişisel Verileri İlgili Kişinin Talep Etmesi Durumunda Silme ve Yok Etme Süreleri

11- İlgili Kişinin Hak Arama Yöntemleri

            11.1- Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

            11.2- Kurul'a Şikayet Yöntemi

                11.3- Tazminat Davası Açma Hakkı

12- Veri Sorumluları Sicili

                12.1- Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Zorunluluğu ve İstisnaları

                12.2- Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Bildirimi

                12.3- Veri Sorumluları Sicili'ne Kayıt Tarihleri

13- Kişisel Verilere İlişkin Kabahat, Suç ve Cezai Yaptırımlar

                13.1- 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Kabahatler

                13.2- Suçlar ve Cezai Yaptırımlar

14- SERTİFİKA PROGRAMI SINAVI

Konuşmacılar başa dön

Av. Ali Göktürk Özdoğan

Av. Rabia Şimşek

Av. İrem Feyza Türk

Yer/Ulaşım başa dön

Online Sertifika Programı

Sertifikalar başa dön

1- Üniversite Onaylı (27 saat) KVKK Temel Eğitimi Sertifikası (E-Devletten Sorgulanabilir)

2- KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı

       KVKK İç Denetim Personeli Sertifika Programı Geçiş Vizesi

       KVKK Denetim Personeli Sertifika Programı Geçiş Vizesi

Detaylar başa dön

KVKK Temel Eğitimi Sertifika Programı kapsamında yapılacak 20 soruluk test sınavına 1 defa ücretsiz giriş hakkı*;

80 başarı puanını alan kursiyerler için;

Zoom üzerinden farkındalık ölçme mülakatını (1 saat) tamamlayanlar için;

1- Üniversite Onaylı (27 saat) KVKK Temel Eğitimi Sertifikası (E-Devletten Sorgulanabilir) (PDF + Yazılı)

2- KVK VERBİS Veri Güvenliği ve Yönetim Danışmanlığı

       KVKK İç Denetim Personeli Sertifika Programı Geçiş Vizesi (PDF)

       KVKK Denetim Personeli Sertifika Programı Geçiş Vizesi (PDF)

düzenlenecektir.

 

* Sınavda 80 başarı puanına ulaşamayan ve tekrar sınava girmek isteyen kursiyerler için yeniden sınav ücreti 399,00 TL + KDV olarak ücretlendirilmektedir.