phone +903323240343

email bilgi@birgelecekakademi.com

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

BİR GELECEK AKADEMİ KULLANIM KOŞULLARI

Kullanıcılar birgelecekakademi.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.

 1. Bu Sitede sunulan hizmetler Meteora Danışmanlık Limited Şirketi (bundan sonra kısaca “Meteora Danışmanlık” olarak anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve birgelecekakademi.com’un yasal sahibi Meteora Danışmanlık olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tüm içeriklerin (tasarım ve yazılımlar dahil) tasarruf yetkisi Meteora Danışmanlık’a aittir.             
 2. İşbu üyelik sözleşmesi Meteora Danışmanlık tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak birgelecekakademi.com’da yayınlanarak kullanıcıların erişimine sunulacak ve yayınlanması ile birlikte aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.           
 3. Site hizmetlerinden yararlanan ve birgelecekakademi.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Meteora Danışmanlık tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 4. Meteora Danışmanlık birgelecekakademi.com sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 5. Kullanıcı, www.birgelecekakademi.com sitesine giriş için belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Meteora Danışmanlık’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Meteora Danışmanlık’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
 6. Bu web sitesinde sağlanan hizmetlerin herhangi birinin kullanımı için üye kayıt formunda istenen bilgileri tam ve doğru olarak sağlamanız şarttır. Ayrıca bu bilgilerde değişiklik olduğu takdirde ilgili kayıt formuna girerek ilgili bölümlerde bilgilerinizde değişiklik yaparak bilgileri güncel tutmayı kabul etmiş oluyorsunuz.
 7. Web sitemizde bulunan tüm fotoğraf, video ve yazılar üzerindeki haklar; 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanun hükümleri uyarınca korunmaktadır. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre bir eserin telif hakkı eser sahibine aittir. birgelecekakademi.com web sayfasında yer alan eğitim materyalleri hak sahibinin izni olmaksızın kullanılamaz, dağıtılamaz, kopyalanamaz, kaynak gösterilerek dahi yayımlanamaz. Web sayfalarımızı kullananlar telif hakkı konusunda yukarıda belirtilen tüm yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
 8. Kullanıcı, www.birgelecekakademi.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Kullanıcıyı bağlayacaktır.
 9. Site üzerinden, Meteora Danışmanlık’ın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. birgelecekakademi.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Meteora Danışmanlık'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve üyelerin kendi sorumluluğundadır. 
 10. Kullanıcı, www.birgelecekakademi.com Web Sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı, Web sitesinde belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri ile Web sitesinde yayınlanan tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.
 11. Kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Kullanıcının Meteora Danışmanlık’a ait sistemlerin işleyişini ve bütünlüğünü engellemeye yönelik girişimlerinin tespiti halinde Kullanıcı üyelikten yasaklanabilir veya üyeliği askıya alınabilir. Kullanıcının hukuka aykırı faaliyeti sonucu Meteora Danışmanlık’ın maddi bir zararının oluşması halinde kullanıcı, doğan zararı ödemeyi kabul eder.
 12. birgelecekakademi.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Meteora Danışmanlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. birgelecekakademi.com sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Meteora Danışmanlık’ın, izinsiz kullanım ve içerik kopyaları hakkında şikayet ve hukuki tazminat hakları saklıdır.
 13. Kullanıcı, birgelecekakademi.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Meteora Danışmanlık'tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 14. Kullanıcı, diğer kullanıcıların yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.
 15. Meteora Danışmanlık, işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve birgelecekakademi.com kullanma koşulları ile birgelecekakademi.com’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, birgelecekakademi.com’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, birgelecekakademi.com sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. birgelecekakademi.com kullanımı ya da birgelecekakademi.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.
 16. Bir Gelecek Akademi adı altında yayınlanan ve başarı ile tamamlanan kurslar sonucunda Meteora Danışmanlık tarafından verilen sertifikalar e sertifika olup basılı olarak gönderilmeyecek olup, Üniversite Onaylı ve E-Devletten sorgulanabilir sertifikalar ise basılı olarak başarı gösteren katılımcının belirteceği adrese gönderilecektir.