phone +903323240343

email bilgi@birgelecekakademi.com

Misyon

Misyon

MİSYON

Bir Gelecek Akademi’yi kurarken en temelde amacımız; KVKK alanında herkesin bilgi sahibi olması ve bu konuda ülkemizin her bireyinde bir farkındalığın oluşmasıdır. Bunun yanı sıra kurum ve kuruluşlardaki veri sorumlularının ve veri irtibat kişilerinin yeterli bilgiye sahip olması ve kuruluşlarını olası veri ihlallerine karşı korumaları için gerekli donanıma sahip olmalarının sağlanmasıdır.

Eğitim programlarımızı farklı kesimlere yönelik hazırladık çünkü bu alanda sadece farkındalık edinmek isteyen kişilere sunulacak eğitim ile denetçi olmak isteyen kişilere sunulacak eğitimin farklı olması gerekmektedir. Dolayısıyla Bir Gelecek Akademi, amaçlarınız ve beklentiniz doğrultusunda bir eğitim alabilmenize imkan tanımaktadır.